SMA Islam Terpadu Babussalam didirikan tahun 2000. Semula bernama Madrasah Aliyah Babussalam, akan tetapi sejak tahun 2005 berganti menjadi SMA Swasta Islam Terpadu Babussalam

Klik tombol di bawah ini untuk melihat Profil SMAS Islam Terpadu Babussalam terbaru